» Tìm kiếm:

bắt con cá rô

Thong doc California tha con san sat bat con ca ro Thống đốc California “thả con săn sắt bắt con cá rô”

Sau 2 năm giữ chức Thống đốc không ít người cho rằng, việc ông Schwarzenegger cam kết không nhận lương Thống đốc bang khi tranh cử chỉ là..

Thong doc bang Cali tha con san sat bat con ca ro Thống đốc bang Cali “thả con săn sắt bắt con cá rô”

Sau 2 năm giữ chức thống đốc bang California, không ít người cho rằng, việc ông Schwarzenegger cam kết không nhận lương Thống đốc bang khi..