» Tìm kiếm:

bán kính tác dụng

Phan mem chong muoi dot Phần mềm chống muỗi đốt

Chương trình này có thể khiến lũ muỗi không dám bén mảng đến gần máy tính của bạn! Bán kính tác dụng của nó lên gần 2 m. Bạn có thể dễ dàng..