» Tìm kiếm:

bài thuyết pháp

Giao hoang chu le Misa nhan Giang sinh Giáo hoàng chủ lễ Misa nhân Giáng sinh

Trong bài thuyết pháp ngắn tại nhà thờ St Peter ở Rome hôm qua, Giáo hoàng John Paul II kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nỗ lực vì hoà..