» Tìm kiếm:

Yuri Bychkov

Xicangdan quanh nhung cuoc tinh cua Anton Chekhov Xìcăngđan quanh những cuộc tình của Anton Chekhov

Trong những ngày tháng 7-2004 này, nhiều tổ chức trên thế giới kỷ niệm 100 năm ngày mất của đại văn hào Nga Anton Chekhov. Nhưng một tiết..