Gia mao Google de de lua so the tin dung Giả mạo Google để để lừa số thẻ tín dụng

Một phiên bản website Google Web giả mạo đặt trên một máy chủ tại Mỹ, với nội dung thông báo: "You WON $400.00 !!!". Để lấy được giải..