» Tìm kiếm:

Yoshida Kiyoshi

Ngai Yoshida Kiyoshi gian di Ngài Yoshida Kiyoshi giản dị

Ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị có một ngôi trường được người dân gọi với cái tên kính trọng: Trường Yoshida.