» Tìm kiếm:

Yankee Group Research

Alvarion gioi thieu san pham WiMAX dai tan 23 25GHz Alvarion giới thiệu sản phẩm WiMAX dải tần 2.3 - 2.5GHz

Nhà cung cấp mạng vô tuyến băng rộng và các mạng di động chuyên dụng hàng đầu thế giới Alvarion vừa đưa ra giới thiệu sản phẩm WiMAX dải..