De song lau hon Để sống lâu hơn

Người già có thân hình hơi mập sống lâu hơn những người cùng tuổi có cân nặng bình thường. Đó là kết luận của nhóm khoa học gia thuộc Trung..