» Tìm kiếm:

XDGT Sài Gòn

Chua ket luan duoc anh Truong Xuan Dai bi tru dap Chưa kết luận được anh Trương Xuân Đại bị trù dập

Anh Trương Xuân Đại, đại diện nhóm công nhân tố cáo tiêu cực (vụ tiêu cực trong công trình đường liên cảng A5 bị phát hiện cách đây 3 năm)..