» Tìm kiếm:

Xử Lí Ô Nhiễm

Che tao thanh cong vat lieu xu ly o nhiem dau Chế tạo thành công vật liệu xử lý ô nhiễm dầu

Tin từ Viện Ứng dụng công nghệ cho biết các nhà khoa học của viện đã chế tạo thành công vật liệu xử lí ô nhiễm dầu phục vụ công tác cứu hộ..