Gia ngay gia ngo Dieu ke kinh doanh Giả ngây giả ngô: Diệu kế kinh doanh

Kim Nham là một vở chèo cổ của Việt Nam, trong đó có trích đoạn "Xúy Vân giả dại" được đánh giá là một trong những trích đoạn kinh điển của..

Thi Mau Eleanor bieu dien phuc vu APEC “Thị Mầu” Eleanor biểu diễn phục vụ APEC

Tuy mới học tiếng Việt hơn một năm nay nhưng cô gái Úc hát tuồng, chèo và dân ca quan họ Eleanor Claphan đã có thể hát trọn vẹn một số..

Trong cheo da giuc thi thung Trống chèo đã giục thì thùng…

Tiếng trống chèo rộn rã đầy không khí hội hè đã mở màn cuộc thi Tài năng trẻ tuồng, chèo toàn quốc tối qua (1/10) tại “chiếng chèo” Nam..

Thi Mau Eleanor Claphan “Thị Mầu”... Eleanor Claphan

Đã có vài người nước ngoài hát được dân ca quan họ Bắc Ninh theo kiểu tài tử, nhưng thật khó hình dung nổi có một cô gái Úc luyến láy chèo,..

Thi Mau Eleanor bieu dien phuc vu APEC “Thị Mầu” Eleanor biểu diễn phục vụ APEC

Tuy mới học tiếng Việt hơn một năm nay nhưng cô gái Úc hát tuồng, chèo và dân ca quan họ Eleanor Claphan đã có thể hát trọn vẹn một số..

Thi Mau Eleanor bieu dien phuc vu APEC “Thị Mầu” Eleanor biểu diễn phục vụ APEC

Tuy mới học tiếng Việt hơn một năm nay nhưng cô gái Úc hát tuồng, chèo và dân ca quan họ Eleanor Claphan đã có thể hát trọn vẹn một số..