» Tìm kiếm:

Xã Vĩnh Hưng

Nghich ly xa mien nui Nghịch lý xã miền núi

Xã Vĩnh Hưng đã được công nhận là xã miền núi từ năm 1995, thế nhưng không được hưởng các chế độ phụ cấp khu vực. Xã Vĩnh Thành - một xã..