» Tìm kiếm:

Xã Hòa Nam

Lam Dong Dieu dung vi song chung voi min Lâm Đồng: Điêu đứng vì sống chung với... mìn

Xã Hòa Nam (Di Linh) có 19 căn nhà bị hư hỏng, 23 hộ bị thiệt hại về cây trồng. Xã Lộc Nam (Bảo Lâm) cũng có 17 gia đình bị thiệt hại tài..