» Tìm kiếm:

Windows Millenium

117 Windows 98 va Me chinh thuc bi khai tu 11/7: Windows 98 và Me chính thức bị “khai tử”

Hãng phần mềm Mỹ vừa tuyên bố hôm 3/7 rằng sẽ chấm dứt việc hỗ trợ mở rộng cho Windows 98, Windows 98 Second Edition (SE) và Windows..

May khong nhan cong 1 Máy không nhận cổng (1)

Tôi sử dụng máy Hewlett Packard OmniBook 4150 Windows Millenium, máy hoạt động bình thường. Sau khi cài Windows XP Professional Service..