» Tìm kiếm:

Win XP Pro SP1

512 RAM chi con 256 RAM 1 512 RAM chỉ còn 256 RAM? (1)

Xin chao cac ban. Toi hien dang dung motherboard gigabyte ga-8st667L, P4 Intel 1.6 . 512 DDR RAM, Win XP Pro SP1. Khi toi vao system..

Mang LAN va sharing internet connection 4 Mạng LAN và sharing internet connection (4)

Thưa các anh chị và các bạn, tôi có một Desktop (P3 1100Mhz, 193mbRAM, chạy Win XP Pro SP1, có hai card mạng) và một Laptop (P3 750Mhz,..