» Tìm kiếm:

William Gaillard

Cuoc chien ngon ngu moi giua UEFA va Chelsea "Cuộc chiến ngôn ngữ" mới giữa UEFA và Chelsea

Cuộc chiến ngôn ngữ giữa Chelsea và UEFA lại tiếp tục. Ngay sau khi bị Tổng giám đốc Chelsea đả kích dữ dội, phát ngôn viên của UEFA,..

Cuoc chien ngon ngu moi giua UEFA va Chelsea "Cuộc chiến ngôn ngữ" mới giữa UEFA và Chelsea

Cuộc chiến ngôn ngữ giữa Chelsea và UEFA lại tiếp tục. Ngay sau khi bị Tổng giám đốc Chelsea đả kích dữ dội, phát ngôn viên của UEFA,..

Croatia Hungary doi UEFA den bu thiet hai Croatia, Hungary đòi UEFA đền bù thiệt hại

Trong tuần này, Croatia và Hungary sẽ chính thức yêu cầu LĐBĐ châu Âu (UEFA) đền bù thiệt hại về tài chính để khắc phục những hậu quả sau..