» Tìm kiếm:

Western Pomerania

Chu tich Hoi dong Lien bang Duc bat dau chuyen tham Viet Nam Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Ngày 3.9, Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Đức do Tiến sĩ Harald Ringstorff, Chủ tịch Hội đồng Liên bang dẫn đầu tới Hà Nội bắt đầu chuyến..