» Tìm kiếm:

Wang Yuming

Trung Quoc che tao may tro gan the he moi Trung Quốc chế tạo máy trợ gan thế hệ mới

Wang Yuming, một chuyên viên gan nhân tạo tại bệnh viện Tây Nam ở Trùng Khánh (Trung Quốc), cho biết Trung Quốc đã chế tạo thành công một..