» Tìm kiếm:

Walter Goodfellow

Star movies 296 KEEPING MUM Star movies 29/6: KEEPING MUM

Danh hài Rowan Atkinson tạm quên những vai diễn vui nhộn để hóa thân thành mục sư Walter Goodfellow hết lòng kính Chúa tới mức bỏ bê vợ con.

Star movies 176 KEEPING MUM Star movies 17/6: KEEPING MUM

Danh hài Rowan Atkinson tạm quên những vai diễn vui nhộn để hóa thân thành mục sư Walter Goodfellow hết lòng kính Chúa tới mức bỏ bê vợ con.

Gap Mr Bean trong Im thin thit lan mat tam Gặp Mr Bean trong ‘Im thin thít - lặn mất tăm’

Danh hài Rowan Atkinson tạm quên những vai diễn vui nhộn của mình, hóa thân thành mục sư Walter Goodfellow hết lòng kính Chúa mà bỏ bê vợ..