» Tìm kiếm:

Volvo ReCharge

Volvo ReCharge 2007 Dong co xang chi la thu yeu Volvo ReCharge 2007: Động cơ xăng chỉ là thứ yếu

Volvo không ngừng phát triển các mẫu xe sạch cho tương lai từ xe chạy bằng nhiều loại nhiên liệu (multi-fuel) cho đến hybrid. Một phát minh..