» Tìm kiếm:

Vlad Vashchuk

Cau hon bang acid sulfuric Cầu hôn bằng... acid sulfuric

Một người đàn ông Ukraina bắt bạn gái mình chấp nhận lời cầu hôn bằng mọi cách. Và cách cuối cùng của anh ta là nhờ sự giúp đỡ của một lọ..