» Tìm kiếm:

Vista Developer Day

Developer VN hao hung voi Steve Ballmer “Developer” VN hào hứng với Steve Ballmer

Sáng 21/5, Tổng giám đốc Microsoft Steve Ballmer đã tham gia gặp gỡ những nhà phát triển phần mềm tại “Vista Developer Day”. Ông đã sôi..