» Tìm kiếm:

Visa Debit Card

The thanh toan Visa Debit vao Viet Nam Thẻ thanh toán Visa Debit vào Việt Nam

Từ cuối tháng 11, 7 ngân hàng ở Việt Nam sẽ phát hành thẻ thanh toán quốc tế Visa Debit Card, loại thẻ tiện dụng bởi có nhiều tính năng.