» Tìm kiếm:

Virus Sobig F

Bien the cua virus Sobig dang tan cong qua duong email Biến thể của virus Sobig đang tấn công qua đường email

Theo sát gót hai con sâu máy tính MSBlast và Welchi là con virus có khả năng lây lan nhanh: Sobig. Virus này lần đầu tiên xuất hiện vào..