» Tìm kiếm:

Virtual Driver

Hoi ve Virtual Driver 1 Hỏi về Virtual Driver (1)

Mỗi lần dùng Virtual Driver, các thông số cài đặt của CD-ROM ở System>Performance>File System>CD-ROM lại bị thay đổi ở mức thấp nhất làm..

Loi Virtual Driver 1 Lỗi Virtual Driver (1)

Em đang sử dụng English Study 4.0 có bản quyền.Mỗi lần dùng lại phải chèn đĩa vào thì quá lâu, em sử dụng Virtual Driver nhưng vẫn cứ báo..