» Tìm kiếm:

Virginia Mayo

Nu minh tinh Virginia Mayo qua doi Nữ minh tinh Virginia Mayo qua đời

Tối thứ hai vừa qua (tức sáng thứ hai ở Việt Nam), Hollywood vừa mất đi thêm một gương mặt sáng giá nhất, người đã góp phần đem đến những..