» Tìm kiếm:

Virat Tandejanurat

Det may Thai Lan muon gia cong o Viet Nam Dệt may Thái Lan muốn gia công ở Việt Nam

Các công ty dệt may của Thái Lan dự định sẽ đặt làm hàng ở Việt Nam nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh xuất khẩu ở thị trường Mỹ nếu Thái..