» Tìm kiếm:

Vietnam Infrastructure Limited

Qui ha tang VN niem yet tai London Quĩ hạ tầng VN niêm yết tại London

Ngày 5-7, Vietnam Infrastructure Limited (VNI), quĩ đầu tư đầu tiên tại VN tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng, đã chính thức niêm yết..

Quy VNI niem yet tren san chung khoan London Quỹ VNI niêm yết trên sàn chứng khoán London

Tập đoàn VinaCapital vừa thông báo, Quỹ Vietnam Infrastructure Limited (Quỹ Cơ sở Hạ tầng Việt Nam) đã chính thức giao dịch tại thị trường..