Du ng Nero Burning ROM de chi nh su a file VideoCD Dùng Nero Burning ROM để chỉnh sửa file VideoCD

Các bạn chắc cũng như tôi có những phen phát nổi quạu khi xem phim hay thưởng thức ca nhạc từ đĩa Video CD, mà lại gặp tình trạng có hình..