» Tìm kiếm:

Vi Thị Thuỷ

Tai san rieng khi lay chong co la tai san chung Tài sản riêng khi lấy chồng có là tài sản chung?

Trước khi lấy chồng, em có tài sản riêng là một căn nhà mặt phố và một khoản tiền khá lớn trong tài khoản ở ngân hàng do em đứng tên. Em..