» Tìm kiếm:

Việt Cộng trang 2

Hoc sinh My duoc hoc nhu the nao ve chien tranh Viet Nam Học sinh Mỹ được học như thế nào về chiến tranh Việt Nam?

Cuốn sách THE AMERICANS - The History of a People and a Nation cho biết học sinh Mỹ được học như thế nào về sai lầm không gì khắc phục nổi..