» Tìm kiếm:

Viện Nghiên Cứu Dinh Dưỡng

Chi lam ton hai nao tre em Chì làm tổn hại não trẻ em

Qua 6 năm nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên Cứu Dinh Dưỡng (Mỹ) đã phát hiện ra rằng chỉ cần một lượng chì nhỏ trong máu cũng..