» Tìm kiếm:

Viện Kiểm sát quân sự Trung ương

Be mac Phien hop thu tu cua UBTVQH Bế mạc Phiên họp thứ tư của UBTVQH

Sau một tuần làm việc, ngày 22/12, lễ Bế mạc Phiên họp thứ tư của UBTVQH đã được tổ chức. Trước khi tổ chức lễ Bế mạc, các đại biểu tiếp..