» Tìm kiếm:

Viện CERN

Vien CERN chuan bi luoi may tinh lon nhat the gioi Viện CERN chuẩn bị lưới máy tính lớn nhất thế giới

Các kỹ sư của Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) tại Thụy Sỹ đã hoàn tất một lưới (grid) gồm 100 địa chỉ để hỗ trợ công tác thí..