» Tìm kiếm:

Vector Tobacco

Thuoc la moi co muc nicotine thap Thuốc lá mới có mức nicotine thấp

Công ty Vector Tobacco, Mỹ, đang chào bán một loại thuốc lá mới được làm từ cây thuốc lá biến đổi gene. Loại thuốc này được sản xuất để cho..