» Tìm kiếm:

VN Nguyễn Ngọc Tư

Bao chi Han Quoc khen ngoi Canh dong bat tan Báo chí Hàn Quốc khen ngợi Cánh đồng bất tận

Thời báo Hàn Quốc Korea Times ngày 5-10 đã có một bài viết trang trọng dành cho nhà văn VN Nguyễn Ngọc Tư và tác phẩm Cánh đồng bất tận...