» Tìm kiếm:

VN Bjarne H

The thao VN la thanh vien thu 106 cua WADA Thể thao VN là thành viên thứ 106 của WADA

Bộ trưởng - chủ nhiệm Ủy ban TDTT VN Nguyễn Danh Thái đã chính thức đặt bút ký vào bản tuyên bố Copenhagen với nội dung “chống sử dụng..