» Tìm kiếm:

Vụ Nghiên

Quy I 2006 Viet Nam se xuat khau tren 1 trieu tan gao Quý I/2006, Việt Nam sẽ xuất khẩu trên 1 triệu tấn gạo

Ngày 22/3/2006 Vụ Nghiên cứu thương mại cho biết, từ đầu năm đến nay Việt Nam đã ký hợp đồng xuất khẩu khoảng 2,4 triệu tấn gạo (giao trước..

Nha kinh te truong IMF tham Viet Nam Nhà kinh tế trưởng IMF thăm Việt Nam

Tiến sĩ Raghuram Rajan - Cố vấn kinh tế kiêm Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa sang thăm Việt Nam lần đầu tiên.