» Tìm kiếm:

Vụ Festival

Vu Festival hoa Da Lat hay hoa Sa Dec Gia han thanh tra them 5 ngay Vụ Festival “hoa Đà Lạt" hay "hoa Sa Đéc": Gia hạn thanh tra thêm 5 ngày

Ngày 2/10, ông Trần Đình Văn, Chánh thanh tra TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết: Chủ tịch UBND TP Đà Lạt vừa ký quyết định gia hạn thời gian..