Lan dau tien xuat hien tai Viet Nam Xem TV khong can phai co dau thu truyen hinh ky thuat so Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam: Xem TV không cần phải có đầu thu truyền hình kỹ thuật số

Hãng Coex (Korea) ra mắt thị trường Việt Nam loạt LCDTV ( 32/42”) tích hợp Đầu thu truyền hình kỹ thuật số mang tên Integrated Digital TV..