» Tìm kiếm:

Với Free Hide Folder

Khoac ao tang hinh cho thu muc nhay cam Khoác “áo tàng hình” cho thư mục nhạy cảm

Hầu hết người dùng máy tính đều có những tập tin hoặc thư mục quan trọng cần bảo mật. Tuy vậy, thuộc tính ẩn thư mục sẵn có trên Windows..