» Tìm kiếm:

Vồ Diệc

Rung tram U Minh Ha lai chay Rừng tràm U Minh Hạ lại cháy

Khoảng 10h hôm qua (12/6) khu rừng tràm Vồ Diệc, ở tuyến kênh 89-23, tiểu khu 062, lâm ngư trường Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời) đã..