» Tìm kiếm:

Về Thu Xà

Ve Thu Xa tim dau pho xua Về Thu Xà tìm dấu phố xưa...

Người ta thường tìm về Thu Xà (nay thuộc xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để thăm di tích văn hóa quốc gia chùa Ông và phần mộ..