» Tìm kiếm:

Vườn hoa con cóc

Me mai chieu co dem o Ha Noi Mê mải chiếu cờ đêm ở Hà Nội

11-12h đêm, giữa vườn hoa con cóc gần tượng đài Lý Thái Tổ vẫn vang tiếng đi choanh choách của quân cờ. Hàng chục người đàn ông ngồi mê..