» Tìm kiếm:

Vương Phủ Tĩnh

Mac ca o Trung Quoc Mặc cả ở Trung Quốc

Những ai đã từng đi Trung Quốc đều nói rằng: “Khi đi mua sắm, ráng mà trả giá, bên Trung Quốc họ nói thách lắm đấy". Mà trả giá như thế..