» Tìm kiếm:

Vương Ngọc Yến

Kim Dung voi coi sac sac khong khong ky 3 Kim Dung với cõi sắc sắc không không (kỳ 3)

Trà Hoa Trang, ai có ai không?Kim Dung tiên sinh là một giáo sư triết học nên ông đưa triết lý vào tiểu thuyết quá tài tình. Ông cho cha..

Kim Dung voi coi sac sac khong khong ky cuoi Kim Dung với cõi sắc sắc không không (kỳ cuối)

Khúc vĩ thanh tại ngôi mộ bên ngoài chùa Thiên LongĐoàn Dự cùng các cô em là Chung Linh, Mộc Uyển Thanh, Vương Ngọc Yến đi thẳng về phía..

Kim Dung voi coi sac sac khong khong ky 2 Kim Dung với cõi sắc sắc không không (kỳ 2)

Một đối ngược khác nữa với Mộ Dung Phục là tiểu tăng khờ khạo thật thà Hư Trúc. Đoàn Dự vẫn là người phong nhã thông minh, chỉ khờ đi vì..

Kim Dung voi coi sac sac khong khong ky 1 Kim Dung với cõi sắc sắc không không (kỳ 1)

Tôi đọc truyện Kim Dung qua nhiều thời kỳ trong đời: khi còn bé, khi đã trưởng thành và mới đây khi Nhà nước cho xuất bản truyện Kim Dung..