» Tìm kiếm:

Vũ Thanh Tùng SBD A12392

Mon Toan Sau 23 thoi gian da co thi sinh hoan thanh bai thi Môn Toán : Sau 2/3 thời gian, đã có thí sinh hoàn thành bài thi

Tại Hội đồng thi trường ĐHBK Hà Nội, thí sinh ra đầu tiên vào lúc 9h15 là Vũ Thanh Tùng SBD A12392 thi tại phòng thi 404, Tùng là HS chuyên..

Mon Toan Sau 2 3 thoi gian da co thi sinh hoan thanh bai thi Môn Toán: Sau 2/3 thời gian, đã có thí sinh hoàn thành bài thi

Tại Hội đồng thi trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, thí sinh ra đầu tiên vào lúc 9h15 là Vũ Thanh Tùng SBD A12392 thi tại phòng thi 404. Tùng cho..