» Tìm kiếm:

Vũ Quốc Phóng

Quan tri DH kieu My Quản trị ĐH kiểu Mỹ

Trong phần viết về "quản trị giáo dục đại học" ở Mỹ, GS.Vũ Quốc Phóng (ĐH Ohio) giới thiệu các nội dung: vị trí quản trị trong trường ĐH,..

Quan tri DH kieu My Quản trị ĐH kiểu Mỹ

Trong phần viết về "quản trị giáo dục đại học" ở Mỹ, GS.Vũ Quốc Phóng (ĐH Ohio) giới thiệu các nội dung: vị trí quản trị trong trường ĐH,..

DH My San don con dai gia nhieu sang tao quyen tien ĐH Mỹ: "Săn đón" con đại gia, nhiều sáng tạo quyên tiền

Trong phần viết về ĐH tư thục, GS Vũ Quốc Phóng (ĐH Ohio) phân tích 2 loại hình lợi nhuận, phi lợi nhuận và xu hướng phát triển của nó tại..

Tien si khong phai tieu chi toi thuong Tiến sĩ không phải tiêu chí tối thượng

Trong phần 2 của vấn đề đào tạo tiến sĩ, GS Vũ Quốc Phóng, đề xuất, nên đưa ra nhiều tiêu chí khác nhau để đánh giá chất lượng của một..