» Tìm kiếm:

Vũ Ngọc Nhung

Tong giam doc Viet Hoa phai chiu trach nhiem chinh Tổng giám đốc Việt - Hoa phải chịu trách nhiệm chính

"Vai trò của bị cáo Vũ Ngọc Nhung, Tổng giám đốc Ngân hàng Việt - Hoa, là quan trọng nhất. Bị cáo là người hiểu biết nhiều về nghiệp vụ..

Ngan hang Viet Hoa bi chu tich HDQT thao tung Ngân hàng Việt - Hoa bị chủ tịch HĐQT thao túng

Hôm qua, ngày thứ 4 của phiên phúc thẩm vụ án Ngân hàng Việt - Hoa, bị cáo Vũ Ngọc Nhung (nguyên tổng giám đốc) thừa nhận mọi việc giao..