» Tìm kiếm:

Vũ Minh Phúc

Kawasaki can benh hiem la gay nguy hiem cho tre Kawasaki - căn bệnh hiếm, lạ gây nguy hiểm cho trẻ

* Trẻ bao nhiêu ký, tiền thuốc bấy nhiêu triệu đồng!Khởi phát cấp tính, với những triệu chứng sốt cao, mắt đỏ, môi đỏ, lưỡi đỏ rực, bong..